Duurzaam Dak

Update November 2022 : De reparatie en isolatie van het plafond is voltooid! We kijken uit naar de volgende projectfase: de installatie van zonnepanelen op het dak.

Update September 2022 : De steigers staan! Sinds 5 september zijn de werkzaamheden begonnen om het stucplafond te herstellen en het dak te isoleren. Dat zal 2 maanden duren. Tijdens de Leidse Open Monumentendagen op 10 en 11 september was een heel ander beeld van de Lokhorstkerk te zien…

Over het project

De Lokhorstkerk is een Rijksmonument. Zo is de veertiende-eeuwse kelder nog intact. Ook is de gebruiksgeschiedenis als schuilkerk nog goed zichtbaar. Maar monumenten vereisen extra zorg. In het najaar van 2021 viel een deel van het stucplafond naar beneden door ouderdom van de bevestigingsmaterialen. Met noodmaatregelen hebben we de kerk weer gereed gemaakt voor gebruik, voor de huurders en voor de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten die hier iedere zondag hun eredienst houden. Om de kerk veilig te houden, moet het gat worden gedicht en moet het plafond worden hersteld.

Noodreparatie van het gat, najaar 2021

We willen deze noodzakelijke reparatie combineren met het verduurzamen van de kerk (o.a. isolatie van het dak). De kosten hiervoor worden begroot op circa €150.000. Voor deze investeringen doen we een beroep op grote restauratie- en cultuurfondsen, en op onze eigen gemeenten. Maar we vragen hierbij ook hulp van onze vrienden en het brede publiek. Dat doen we o.a. via benefietactiviteiten, oproepen in media en een speciale publicatie over de kerk.

Elke donatie helpt! Als u wilt ons steunen, maak uw bijdrage over onder vermelding van “Duurzaam Dak Lokhorstkerk” t.n.v. de Doopsgezinde Gemeente:
NL12 TRIO 0390 4673 08